Trä

Så här kan första skeden se ut.

/trasked.jpg