Ögonblick och stunder från några utav smideskurserna som har genomförts under åren.